“Business goals before IT-solutions”

Voor u als toekomstige klant

De implementatie van uw digitaliseringsproject doen slagen binnen een aanvaardbare voorafbepaalde termijn…een utopie?

Neen!

Tal van bedrijven met oog voor kwaliteit en innovatie kunnen een succesvolle IT-implementatie voorleggen.

Hun recept?

Investeren in een analyse traject om Business behoeften grondig te analyseren, processen te vereenvoudigen, een Proof of Concept te bepalen, …dit in een weldoordacht en afgebakend  onderzoekstraject.   

Denk na over uw ondernemersdoelstelling op lange termijn, uw business requirements, integratiemogelijkheden, over nodige migraties van data, wijzigingen in process en communicatie flows alvorens  uw toekomstige applicatie en uw partner voor de technische implementatie van uw IT-project uit te kiezen.

Tijdrovend?

Neen, niet voor niets dat men zegt:  zet één stap terug om nadien een grote sprong voorwaarts te maken.

Niet de juiste resources in huis?

Ook dit mag geen excuus zijn.

Wij kunnen u probleemloos door jullie digitale transformatietrajecten loodsen.  Vanuit onze jarenlange ervaring in IT-projecten, technische of analytische ervaring, uitvoerend of sturend, en dit in diverse domeinen, kunnen we u helpen uw noden correct te definiëren en stellen we u een sterke pool van Business Architecten, Business Analisten  Functioneel analisten, Data analisten en Solution architecten ter beschikking om u te begeleiden .

Eiger North levert het referentiekader waarna de technische implementatie kan starten en bijgestuurd worden, steeds ten opzichte van dit referentiekader.  

  

Onze expertise

Eiger North levert u de klimtools voor een succesvolle project implementatie. Hoe steiler de klim, hoe veiliger u zich dient uit te rusten.

In éérste instantie

 • Business architectuur & Roadmap welke de kapstok vormen voor de opstart van nieuwe projecten of de uitbreiding van bestaande IT oplossingen
 • Business Case & Business Analyses voor nieuwe implementaties met indien gewenst adviesverlening rond de  keuze van de nieuwe technologische oplossing.
 • Audit van een reeds gedane implementatie bij uitblijven van het gewenste resultaat.  We kunnen u de nodige stappen aanbevelen om het project alsnog op de rails te krijgen.
 • “Solution Selectie” dit is het helpen kiezen van de juiste technische oplossing die het best aan de noden beantwoordt

In tweede instantie

 • Functionele analyse na de keuze van de technische oplossing en implementator en tijdens implementatie
 • WAKEN: Project begeleiding om erover te waken dat de implementatie in lijn blijft met het vooropgesteld referentiekader requirements en om ervoor te zorgen dat afgesproken Deliverables effectief opgeleverd worden
 • “KNOWLEDGE TRANSFER”: Kennisoverdracht aan het einde van elk project is cruciaal. We hechten veel belang aan een goed opgezette structuur om alle geproduceerde output toegankelijk te maken voor u als klant.
 • TRANSFORMEREN: een digitalisering doorvoeren is één zaak, maar een succesvolle digitalisering valt of staat ook met de acceptatie en shift in mind-set bij iedere werknemer. Zorg dat uw mensen mee zijn, dat hun noden gehoord worden en dat het project gedragen wordt door één ieder van hen.
 • Data en Document Governance: richtlijnen worden uitgeschreven als houvast om de nieuwe structuren en afspraken rond data, document beheer en manier van samenwerken vast te leggen

Onze experten

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het businessvraagstuk kunnen we  Business Architecten, Business analisten, Functioneel analisten, Data analisten en/of Solution architecten inzetten.  Deze laatste zijn meer technische profielen en nodig voor “Solution selection”,  voor beschrijving van prototypes, voor impact- en migratie-analyses en onderzoek rond integratiemogelijkheden met bestaande applicaties.

Indien gewenst kan de Business analist tijdens de technische implementatie ingezet worden als Product Owner van een Scrum team.

Business analisten, Data analisten en Solution architecten handelen allen:

–  onafhankelijk van de methodologie van het uitvoerende IT-team (Scrum, Lean, ….).

–  onafhankelijk van de vorm van het IT-team voor de implementatie, zijnde intern aanwezig, een externe leverancier, een gemengd team, nearshore, …..

Hun accent ligt immers op het verzamelen van de noden van de business en het maken van de juiste keuzes. 

Onze toegevoegde waarde

 • Ervaren hands-on consultants die uit de sector zelf komen, of applicatieontwikkeling of applicatieconfiguraties hebben gedaan, constructief kritisch en assertief zijn en die richting kunnen aangeven.
 • Result-driven: oplevering van een referentiekader ter verheldering wanneer het technische implementatieteam van start gaat.
 • “Fast tracks” – korte doorlooptijden.
 • “Analyse Studio”: hanteren van de juiste analysetools en –technieken en afhankelijk van de probleemstelling.
 • “Solution selection”: gebaseerd om een referentiekader kan een duidelijke aftoetsing gebeuren welke technische oplossing het best aansluit bij de gedefinieerde noden.

  
  

“Champions”

Bedrijven die hand in hand met onze Eiger North analisten een succesvolle digitalisering doorgevoerd hebben, gaande van een kleine applicatie tot een “Line of Business” applicatie of volledige E2E traject, met duidelijke functionele specificaties, een duidelijk afgebakende scope, een grondige analyse van risico’s en hun gevolgen, van integraties en data-migraties… en niet te vergeten juiste managementbeslissingen  en een goede aansturing:  

         SGS           Constructiv
  aurubis-logo Allianz
  WDP