“Business goals before IT-solutions”

Voor u als toekomstige klant

De implementatie van uw digitaliseringsproject doen slagen binnen een aanvaardbare voorafbepaalde termijn…een utopie?

Neen!

Tal van bedrijven met oog voor kwaliteit en innovatie kunnen een succesvolle IT-implementatie voorleggen.

Hun recept?

Investeren in een analyse traject om Business behoeften grondig te analyseren, processen te vereenvoudigen, een Proof of Concept te bepalen, …dit in een weldoordacht en afgebakend  onderzoekstraject.   

Denk na over uw ondernemersdoelstelling, uw business requirements, integratiemogelijkheden, over nodige migraties van data, wijzigingen in process en communicatie flows alvorens  uw toekomstige applicatie en uw partner voor de technische implementatie van uw IT-project uit te kiezen.

Tijdrovend?

Neen, niet voor niets dat men zegt:  zet één stap terug om nadien een grote sprong voorwaarts te maken.

Niet de juiste resources in huis?

Ook dit mag geen excuus zijn.

Wij kunnen u probleemloos door deze analyse-, ontwerp- en research-fase loodsen.  Vanuit onze jarenlange ervaring in digitaliseringsprojecten, technische of analytische ervaring, uitvoerend of sturend, en dit in diverse domeinen, kunnen we u helpen uw noden correct te definiëren en stellen we u een sterke pool van Business analisten,  Functioneel analisten, Data analisten en Solution architecten ter beschikking om u te begeleiden bij het analysetraject. Eiger North levert het referentiekader waarna de technische implementatie kan starten en bijgestuurd worden, steeds ten opzichte van dit referentiekader.  

Onze expertise

Analyse-voortrajecten voor nieuwe implementaties met indien gewenst adviesverlening rond de  keuze van de nieuwe technologische oplossing.

Analyse van een reeds gedane implementatie bij uitblijven van het gewenste resultaat.  We kunnen u de nodige stappen aanbevelen om het project alsnog op de rails te krijgen.

 

Onze experten

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het businessvraagstuk kunnen we  Business analisten, Functioneel analisten, Data analisten en/of Solution architecten inzetten.  Deze laatste zijn meer technische profielen en nodig voor “Solution selection”,  voor beschrijving van prototypes, voor impact- en migratie-analyses en onderzoek rond integratiemogelijkheden met bestaande applicaties.

Indien gewenst kan de Business analist tijdens de technische implementatie ingezet worden als Product Owner van een Scrum team.

Business analisten, Data analisten en Solution architecten handelen allen:

–  onafhankelijk van de methodologie van het uitvoerende IT-team (Scrum, Lean, ….).

–  onafhankelijk van de vorm van het IT-team voor de implementatie, zijnde intern aanwezig, een externe leverancier, een gemengd team, nearshore, …..

Hun accent ligt immers op het verzamelen van de noden van de business en het maken van de juiste keuzes. 

Onze toegevoegde waarde

  • Ervaren analisten die uit de sector zelf komen, of applicatieontwikkeling of applicatieconfiguraties hebben gedaan, matuur, assertief en die richting kunnen aangeven.
  • Result-driven: oplevering van een referentiekader ter verheldering wanneer het technische implementatieteam van start gaat.
  •   “Fast tracks” – korte doorlooptijden.
  • Analyse Studio: hanteren van de juiste analysetools en –technieken en afhankelijk van de probleemstelling.

“Champions”

Bedrijven die hand in hand met onze Eiger North analisten een succesvolle digitalisering doorgevoerd hebben, gaande van een kleine applicatie tot een “Line of Business” applicatie met duidelijke functionele specificaties, een duidelijk afgebakende scope, een grondige analyse van risico’s en hun gevolgen, van integraties en data-migraties… en niet te vergeten juiste managementbeslissingen  en een goede aansturing:  

         SGS           Constructiv
  aurubis-logo Allianz