“The only way is up”

Voor jou als ons toekomstige expeditielid

Wij verwelkomen:

  • Ervaren Business, Data en Functioneel analisten
  • Ervaren Solution architecten
  • Business process experten, met een stevige vakkennis,  uit verschillende sectoren, die willen groeien naar een rol van Business analist in de IT-sector
  • Technische experten met kennis van innovatieve technologieën, die samenhang in business requirements kunnen zien, met een sterke interesse in gebruikersgemak en design van applicaties.

Ervaring met projectleiding, O365/Sharepoint en Data/Document Governance zijn additionele competenties die wij zeer naar waarde schatten en van harte welkom zijn. Wij krijgen immers de vraag van onze klanten om na de analyse fase het project verder te begeleiden en te voorzien in Governance rond data, documentbeheer of collaboratie.

Voel je je aangesproken door onze visie, missie en ons DNA? Is groeien,eigen ideeën kunnen uitwerken en voortdurend bijleren jouw tweede natuur? Wil je als consultant werken bij klanten gevestigd in Vlaanderen of het Brussels gewest, rekening houden met jouw woonplaats?

Stuur net als wie al deel uit maakt van onze expeditie “Eiger North”, je LinkedIn-URL alsook je GSM naar Eiger North via het contact formulier of gebruik het e-mailadres theonlywayisup@eigernorth.be indien je je CV wil bijvoegen. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig na hoe we jouw opgebouwde competenties en talenten zo goed mogelijk kunnen matchen aan opdrachten bij klanten en op intern uit te werken initiatieven. Je krijgt feedback.

Verloning: een compleet verloningspakket  conform de gangbare verloningen voor analisten en architecten in de IT-sector. Tevens tal van voordelen eigen aan De Cronos Groep en de kans deel uit te maken van een groep van bedrijven waar groei van mensen en persoonlijke ontplooïng centraal staan.