Logo Eiger North - final

Maakt deel uit van De Cronos Groep, een gevestigde waarde op de Belgische markt wanneer u aan digitaliseringstrajecten denkt.

Vanwaar de naam?

Eiger is een befaamde berg in Zwitserland, North slaat op de noordelijke zijde van de berg en is meteen ook de moeilijkste zijde langswaar de Eiger beklommen kan worden.  Door menig bergliefhebber aanzien als dé ultieme uitdaging in Europa.

Eiger North gaat geen enkele uitdaging uit de weg en wil ook u uitdagen kritisch en toekomstgericht over uw digitaliseringsprojecten na te denken en de lat hoog genoeg te leggen.

Onze Visie

Business goals before IT-solutions

Gegroeid vanuit een jarenlange ervaring in het realiseren van IT projecten willen wij een sterke partner zijn bij het definiëren van uw business noden, bij het modelleren en ontwerp, en bij het maken van de juiste technologische keuze om bedrijfsgroei op lange termijn te garanderen.  Wij willen experten zijn in business analyse, functionele analyse en solution architectuur ten dienste van onze klanten. 

 

Onze Missie

Bij de implementatie van een technologische oplossing wordt het luik “analyse” vaak onderschat of ondergewaardeerd.  Nochtans is het net door voldoende aandacht te schenken aan die analysefase dat de kans op slagen aanzienlijk vergroot.  Het is onze missie  als onafhankelijk IT- analyse specialist,  bedrijven bewust te maken van de waarde van het analyse luik binnen het djgjtale transformatie traject.   Een grondige analyse vooraf leidt veel vaker tot implementaties die snel gebeuren, binnen scope en binnen budget blijven, waardoor u uw business zonder frustraties kan accelereren.

Panel 1

Ons DNA

Groei en ontwikkeling met aandacht voor het individu  –  We focussen op mensen, trachten groei te stimuleren bij onze klanten en bij onze medewerkers. Wij gaan en staan voor klanten en medewerkers met ambitie, die een inspanning willen leveren om vooruit te komen.

Eerlijkheid en respect   –  We handelen eerlijk en met respect voor éénieder binnen het bedrijf.  Alle functies binnen een bedrijf zijn voor ons even belangrijk.

Excellentie en kwaliteit   –  We streven naar excellentie en trachten kwaliteitswerk op te leveren binnen de vooropgestelde tijdsspanne.

Open-minded en gepassioneerd  –  Wij kijken met een open en frisse geest naar dingen, we oordelen niet, durven zaken in vraag te stellen en dit met een onuitputtelijke passie voor uw organisatie, ons werk en ons team.

Vertrouwen en bouwen  –  Wij werken als team, een team dat bestaat uit sterke individuen met elk hun eigen talenten. We vertrouwen op elkaar om zo te bouwen aan de groei van uw onderneming en de ontplooïng van éénieder binnen het team.

Een stevige dosis humor, plezier en relativeringsvermogen  –  Humor is de beste manier om bepaalde situaties te ontzenuwen, plezier maken, is een energybooster en in staat zijn om te relativeren is dé sleutel tot doorzetten.

 

 

 

Panel 2

“The only way is up”

Voor jou als ons toekomstige expeditielid

Wij verwelkomen:

 • Ervaren Business, Data en Functioneel analisten
 • Ervaren Solution architecten
 • Business process experten, met een stevige vakkennis,  uit verschillende sectoren, die willen groeien naar een rol van Business analist in de IT-sector
 • Technische experten met kennis van innovatieve technologieën, die samenhang in business requirements kunnen zien, met een sterke interesse in gebruikersgemak en design van applicaties.

Ervaring met projectleiding, O365/Sharepoint en Data/Document Governance zijn additionele competenties die wij zeer naar waarde schatten en van harte welkom zijn. Wij krijgen immers de vraag van onze klanten om na de analyse fase het project verder te begeleiden en te voorzien in Governance rond data, documentbeheer of collaboratie.

Voel je je aangesproken door onze visie, missie en ons DNA? Is groeien,eigen ideeën kunnen uitwerken en voortdurend bijleren jouw tweede natuur? Wil je als consultant werken bij klanten gevestigd in Vlaanderen of het Brussels gewest, rekening houden met jouw woonplaats?

Stuur net als wie al deel uit maakt van onze expeditie “Eiger North”, je LinkedIn-URL alsook je GSM naar Eiger North via het contact formulier of gebruik het e-mailadres theonlywayisup@eigernorth.be indien je je CV wil bijvoegen. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig na hoe we jouw opgebouwde competenties en talenten zo goed mogelijk kunnen matchen aan opdrachten bij klanten en op intern uit te werken initiatieven. Je krijgt feedback.

Verloning: een compleet verloningspakket  conform de gangbare verloningen voor analisten en architecten in de IT-sector. Tevens tal van voordelen eigen aan De Cronos Groep en de kans deel uit te maken van een groep van bedrijven waar groei van mensen en persoonlijke ontplooïng centraal staan.

Panel 3

“Business goals before IT-solutions”

Voor u als toekomstige klant

De implementatie van uw digitaliseringsproject doen slagen binnen een aanvaardbare voorafbepaalde termijn…een utopie?

Neen!

Tal van bedrijven met oog voor kwaliteit en innovatie kunnen een succesvolle IT-implementatie voorleggen.

Hun recept?

Investeren in een analyse traject om Business behoeften grondig te analyseren, processen te vereenvoudigen, een Proof of Concept te bepalen, …dit in een weldoordacht en afgebakend  onderzoekstraject.   

Denk na over uw ondernemersdoelstelling op lange termijn, uw business requirements, integratiemogelijkheden, over nodige migraties van data, wijzigingen in process en communicatie flows alvorens  uw toekomstige applicatie en uw partner voor de technische implementatie van uw IT-project uit te kiezen.

Tijdrovend?

Neen, niet voor niets dat men zegt:  zet één stap terug om nadien een grote sprong voorwaarts te maken.

Niet de juiste resources in huis?

Ook dit mag geen excuus zijn.

Wij kunnen u probleemloos door jullie digitale transformatietrajecten loodsen.  Vanuit onze jarenlange ervaring in IT-projecten, technische of analytische ervaring, uitvoerend of sturend, en dit in diverse domeinen, kunnen we u helpen uw noden correct te definiëren en stellen we u een sterke pool van Business Architecten, Business Analisten  Functioneel analisten, Data analisten en Solution architecten ter beschikking om u te begeleiden .

Eiger North levert het referentiekader waarna de technische implementatie kan starten en bijgestuurd worden, steeds ten opzichte van dit referentiekader.  

  

Onze expertise

Eiger North levert u de klimtools voor een succesvolle project implementatie. Hoe steiler de klim, hoe veiliger u zich dient uit te rusten.

In éérste instantie

 • Business architectuur & Roadmap welke de kapstok vormen voor de opstart van nieuwe projecten of de uitbreiding van bestaande IT oplossingen
 • Business Case & Business Analyses voor nieuwe implementaties met indien gewenst adviesverlening rond de  keuze van de nieuwe technologische oplossing.
 • Audit van een reeds gedane implementatie bij uitblijven van het gewenste resultaat.  We kunnen u de nodige stappen aanbevelen om het project alsnog op de rails te krijgen.
 • “Solution Selectie” dit is het helpen kiezen van de juiste technische oplossing die het best aan de noden beantwoordt

In tweede instantie

 • Functionele analyse na de keuze van de technische oplossing en implementator en tijdens implementatie
 • WAKEN: Project begeleiding om erover te waken dat de implementatie in lijn blijft met het vooropgesteld referentiekader requirements en om ervoor te zorgen dat afgesproken Deliverables effectief opgeleverd worden
 • “KNOWLEDGE TRANSFER”: Kennisoverdracht aan het einde van elk project is cruciaal. We hechten veel belang aan een goed opgezette structuur om alle geproduceerde output toegankelijk te maken voor u als klant.
 • TRANSFORMEREN: een digitalisering doorvoeren is één zaak, maar een succesvolle digitalisering valt of staat ook met de acceptatie en shift in mind-set bij iedere werknemer. Zorg dat uw mensen mee zijn, dat hun noden gehoord worden en dat het project gedragen wordt door één ieder van hen.
 • Data en Document Governance: richtlijnen worden uitgeschreven als houvast om de nieuwe structuren en afspraken rond data, document beheer en manier van samenwerken vast te leggen

Onze experten

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het businessvraagstuk kunnen we  Business Architecten, Business analisten, Functioneel analisten, Data analisten en/of Solution architecten inzetten.  Deze laatste zijn meer technische profielen en nodig voor “Solution selection”,  voor beschrijving van prototypes, voor impact- en migratie-analyses en onderzoek rond integratiemogelijkheden met bestaande applicaties.

Indien gewenst kan de Business analist tijdens de technische implementatie ingezet worden als Product Owner van een Scrum team.

Business analisten, Data analisten en Solution architecten handelen allen:

–  onafhankelijk van de methodologie van het uitvoerende IT-team (Scrum, Lean, ….).

–  onafhankelijk van de vorm van het IT-team voor de implementatie, zijnde intern aanwezig, een externe leverancier, een gemengd team, nearshore, …..

Hun accent ligt immers op het verzamelen van de noden van de business en het maken van de juiste keuzes. 

Onze toegevoegde waarde

 • Ervaren hands-on consultants die uit de sector zelf komen, of applicatieontwikkeling of applicatieconfiguraties hebben gedaan, constructief kritisch en assertief zijn en die richting kunnen aangeven.
 • Result-driven: oplevering van een referentiekader ter verheldering wanneer het technische implementatieteam van start gaat.
 • “Fast tracks” – korte doorlooptijden.
 • “Analyse Studio”: hanteren van de juiste analysetools en –technieken en afhankelijk van de probleemstelling.
 • “Solution selection”: gebaseerd om een referentiekader kan een duidelijke aftoetsing gebeuren welke technische oplossing het best aansluit bij de gedefinieerde noden.

  
  

“Champions”

Bedrijven die hand in hand met onze Eiger North analisten een succesvolle digitalisering doorgevoerd hebben, gaande van een kleine applicatie tot een “Line of Business” applicatie of volledige E2E traject, met duidelijke functionele specificaties, een duidelijk afgebakende scope, een grondige analyse van risico’s en hun gevolgen, van integraties en data-migraties… en niet te vergeten juiste managementbeslissingen  en een goede aansturing:  

         SGS           Constructiv
  aurubis-logo Allianz
  WDP


Panel 4

Contact

Als we niet onmiddellijk antwoord geven op uw vraag, dan is het omdat we allen actief ingezet zijn bij klanten. Geef ons daarom enkele dagen de tijd.

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan is vermeld in onze Privacy policy