Portfolio

Ons "trek" record

Onze succesvolle trektochten dusver, wat hadden ze gemeenschappelijk?

Klein of groot: een duidelijke afgebakende scope, grondige analyse van de risico’s en hun gevolgen, analyse op de integraties en datamigraties en niet te vergeten juiste managementbeslissingen en een goede aansturing.

Doe beroep op onze ervaring

Altrad

“As-is” business analyse inzake planning van alle vestigingen. Zoektocht naar een tool die aan de planningsnoden voldoet.

WDP

E2E begeleiding in de ontwikkeling klantenportaal. Business case, analyse, portfolio management, integraties, test coordinatie en change management.

Mazda - Supplier

Strategie bepalen en analyse uitwerken met als doel de lokale leveranciers beter te kunnen beoordelen.

SGS

Business en Functionele Analyse voor de Line of Business applicatie voor een “Reverse productieproces” nl ophalen van chemisch gevaarlijk afval.

Mazda - BI Strategie

Een strategie opzetten voor BI met een boomstructuur en een drill-down naar de verschillende diensten.

Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn

Business Analyse voor een Digitaliseringstraject voor deze dienst. Project governance en opvolging timing, scope en risicobeheer.

AquaFlanders

Analyse en projectopvolging van een nieuw Digitaal Platform voor keurders voor drinkwater en rioolaansluitingen met integraties naar exploitanten.

Armacell

Analyse en bestek voor het ontwikkelen van een krachtig technisch rekenprogramma voor gebruik in alle Armacell bedrijven ter wereld.

Amplifon

Optimalisatie en uitbreiding van de CRM applicatie en van het ticketing-systeem. Aansturing van het Development team.

YPTO

Analyse ter voorbereiding van de implementatie van een nieuwe Marketing Automation tool voor b-europe.com.

Nationale Bank van België

Business Analyse voor een nieuwe software applicatie ter vervanging van een legacy applicatie voor Dienst Financielë Statistiek.

Toyota

Analyse en opvolging van een nieuwe Sales & Aftersales applicatie voor de Dealers in Europa.

Zelf ook nood
aan experts?

U staat er niet alleen voor.